Bedrijfsresultaten DPAM boekjaar 2021

Bedrijfsresultaten DPAM boekjaar 2021

Nieuwe hoogtes voor DPAM met een beheerd vermogen van 50 miljard euro’s

  • DPAM bereikte een belangrijke mijlpaal van EUR 50,7 miljard bruto activa onder beheer, of een stijging van meer dan 15% ten opzichte van vorig jaar.
  • DPAM vierde ‘20 years of sustained dedication to responsible investments', en zal ook in 2022 nieuwe initiatieven lanceren die DPAM's engagement bevestigen.
  • Het vermogen in duurzame beleggingsfondsen steeg van EUR 15.3 miljard tot EUR 19.7 miljard, of een toename van 28,8%.
  • De internationale aanwezigheid vormde opnieuw de motor van DPAM’s groei, met een aanzienlijk deel van de groei afkomstig van buiten België.
  • In samenwerking met OFI AM richtte DPAM de Aziatische joint-venture Syncicap Asset Management op, een expertisecentrum in Hongkong voor buy-side research en lokale distributie.
  • Peter De Coensel, voorheen CIO Fixed Income, werd aangesteld als nieuwe CEO in oktober 2021.
  • In april 2022 werd een Chief Technology Officer op directieniveau aangesteld, wat het strategisch belang van data en digitalisering voor DPAM onderstreept.

Brussel, 7 april 2022 – Het jaar 2021 was in vele opzichten een belangrijk scharnierjaar voor DPAM. Voor het zesde jaar op rij tekende het bedrijf een recordgroei op, met een stijging van het bruto beheerde vermogen van meer dan 15% tot EUR 50,7 miljard (31/12/2021 vs. een jaar geleden). Daarvan is - naast een positief markteffect - een aanzienlijk deel (EUR 1,3 miljard) het resultaat van netto nieuwe investeringen van cliënten en partners. DPAM noteerde een aanzienlijke instroom in zijn aandelenfondsen, meer bepaald in wereldwijde en Europese aandelenfondsen.

In 2021 vierde DPAM zijn 20 jaar duurzame toewijding aan verantwoord beleggen en zijn evolutie van aanbieder van ESG-beleggingen tot volwaardige duurzame speler, belegger en partner. Het succes van de ESG-expertise, die in 2021 het leeuwendeel van de nieuwe investeringen heeft aangetrokken, is hier een illustratie van. Het beheerd vermogen in ESG-fondsen steeg dit jaar met 28,8% tot EUR 19,7 miljard. Dat wijst op een verschuiving in het bewustzijn van beleggers en onderstreept de onmiskenbare vraag naar degelijke ESG-beleggingen.

Het succes van DPAM's Europese expansie, met een aanzienlijk deel van de groei afkomstig buiten België, bevestigt DPAM's internationale perspectief en aantrekkingskracht. Om zijn wereldwijde research te versterken en te verrijken, richtte DPAM in samenwerking met OFI Asset Management een joint venture op in Hongkong, die een diepgaand inzicht verschaft en een betere dekking biedt in de lokale Aziatische markt.

Dit recordjaar sterkt DPAM in zijn overtuiging dat actief, duurzaam en door onderzoek gedreven portefeuillebeheer in de markt extra waarde brengt. In 2021 werd Peter De Coensel, voorheen CIO Fixed Income, tot nieuwe CEO en ‘Head of the Management Board’ benoemd. Onder zijn leiding werden stappen ondernomen om DPAM naar een hoger niveau te tillen: de teams zijn versterkt, onder meer op het gebied van portefeuillebeheer en research. Het totale aantal medewerkers bedraagt 170, verdeeld over 12 nationaliteiten. Als onderdeel van die evolutie en als teken van het strategische belang van data en digitalisering, is op directieniveau de nieuwe functie van CTO gecreëerd, wat DPAM's voornemen benadrukt om de digitale toekomst te omarmen.


​Peter De Coensel, CEO ​ DPAM:

"Onze Asset Management business zet zich al meer dan twee decennia in om lange-termijn duurzame beleggingsoplossingen aan te bieden die gestoeld zijn op duidelijke convicties. De resultaten van 2021 bevestigen eens te meer dat onze focus op actief beheerde, duurzame en op onderzoek gebaseerde oplossingen een uitstekende basis blijft vormen voor onze beleggingsstrategieën. Met de ambitie om DPAM naar het volgende niveau te brengen hebben we in 2022 de dimensies technologie en innovatie formeel in ons bestuur opgenomen. Wij willen immers voor onze cliënten de referentiepartner zijn en blijven voor duurzame beleggingsoplossingen, aangepast aan de digitale wereld".

DPAM is een onafhankelijke actieve vermogensbeheerder die zowel beleggingsfondsen als discretionaire mandaten voor institutionele cliënten beheert. Per eind december 2021 beheerde DPAM een totaalbedrag van EUR 50,7 miljard. DPAM is een duurzame belegger, een pionier en een innovator op het gebied van verantwoorde en duurzame beleggingen. Het bedrijf houdt in alle activaklassen en thema's rekening met ESG-factoren en is tevens een actieve aandeelhouder. DPAM legt zich in sterke mate toe op research en kan bogen op een eigen intern team van fundamentele en kwantitatieve analisten die de vermogensbeheeractiviteiten ondersteunen.

 

 

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise.

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services.

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 71,1 miljard euro (op 31.12.2022). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

 

Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel