Belgische beheerder van impactfondsen, Incofin, krijgt groeikapitaal van nieuwe aandeelhouders DPAM en Korys

Belgische beheerder van impactfondsen, Incofin, krijgt groeikapitaal van nieuwe aandeelhouders DPAM en Korys

Brussel, 20 april 2023 – Het Belgische impactinvesteringsbedrijf Incofin Investment Management haalt vers kapitaal op bij nieuwe aandeelhouders Degroof Petercam Asset Management (DPAM) en Korys. Dankzij deze transactie kan Incofin zijn groei versnellen en zijn impact in opkomende landen vergroten. De nieuwe investeerders vervoegen de twee oprichtende aandeelhouders van Incofin: Incoteam, het vehikel waarin de personeelsleden een meerderheidsbelang hebben, en Incofin cvso, een sociale investeringsmaatschappij die al meer dan 30 jaar bestaat en waaruit Incofin is ontstaan in 2009.

In een recent onderzoek wordt de huidige impactinvesteringsmarkt in België geraamd op 6 tot 16 miljard euro, wat neerkomt op 1 tot 2,5% van het totaal beheerd vermogen in België. Dit onderzoek gaat ervan uit dat de Belgische impactinvesteringsmarkt het potentieel heeft om binnen vijf jaar te verdubbelen. Dit partnerschap benadrukt het potentieel en toont aan dat de belangstelling voor impactinvestering ook bij investeerders in België toeneemt.

Nieuwe terreinen verkennen, zowel wat activaklassen als geografische gebieden betreft, was altijd al de kern van de ondernemersaanpak van Incofin. De kapitaalsverhoging betekent een boost voor de capaciteit van de onderneming om nieuwe initiatieven te lanceren, waaronder fondsen die een slimme klimaat- en genderfocus integreren. Bovendien is Incofin een voorloper in het ontwikkelen van best practices in impactmeting en -rapportering.

Loïc De Cannière, Oprichter en Voorzitter van Incofin Investment Management:

​"De unieke troeven van het bedrijf kunnen worden toegeschreven aan de gedrevenheid en onafhankelijkheid van het management. Toch beseften we in 2020 dat we ons groeitraject moesten stimuleren door vers kapitaal aan te trekken en samen te werken met partners, om ​ enorme, onaangeboorde investeringsmogelijkheden te kunnen benutten. We zochten partners die bijdragen tot een uitmuntend bestuur en die onze bedrijfscultuur ondersteunen. DPAM en Korys vormen de winnende combinatie. Met hen aan boord blijven we met trots een bedrijf dat geworteld is in België, maar met een onbeperkt wereldwijd bereik."

Voor DPAM voelt deze allereerste investering in een impactinvesteringsbedrijf als een natuurlijke volgende stap die aansluit bij de jarenlange inzet van het bedrijf inzake duurzaamheid.

Peter De Coensel, CEO DPAM:

​"We overwegen al lange tijd om ons aanbod op het vlak van impactbeleggingen uit te breiden, zowel in private debt als private equity. We noteren ook een groeiende vraag van cliënten op dit gebied waar we aan willen voldoen. Vandaag zijn we een toonaangevende speler voor verantwoord beleggen in opkomende markten. Dit partnership sluit volledig aan bij ons engagement voor duurzaamheid en versterkt de sociale component ervan."

Voor Korys en Incofin is dit niet het eerste partnerschap.

Frederik Bauwens, Investment Director bij Korys:

​"We zijn verheugd dit partnerschap met Incofin verder te verdiepen. Na een eerste investering in agRIF (1) in 2016 werd Korys in 2021 hefboominvesteerder in het India Progress Fund (2). We zijn een langetermijninvesteerder met een focus op duurzaamheid en we werken graag samen met partners die onze kernwaarden delen en een positieve impact willen hebben. Samen met de bestaande aandeelhouders en DPAM zorgen we ervoor dat Incofin een onafhankelijke investeerder blijft, verankerd in België, maar met een wereldwijde impact. Bovendien vinden we het geweldig dat dit partnerschap ons netwerk zal uitbreiden en ons zal helpen in contact te komen met nieuwe spelers die actief zijn binnen domeinen die ons nauw aan het hart liggen."

Incofin cvso, reeds lang aandeelhouder sinds de opsplitsing van zijn beheeractiviteiten in Incofin Investment Management, heet de twee nieuwe aandeelhouders van harte welkom.

Michiel Geers, Voorzitter van Incofin cvso:

​"Sinds de oprichting van Incofin cvso in 1992 - nu meer dan 30 jaar geleden - heeft het als missie ondernemers in opkomende economieën te ondersteunen door hen passende financieringen aan te bieden. Incofin cvso is er trots op dat dit traject het mogelijk heeft gemaakt om nieuwe gelijkgestemde aandeelhouders in Incofin IM aan te trekken. Zo zal Incofin IM zijn sterke groeipad de komende jaren kunnen verderzetten, met nog meer positieve impact voor ondernemers in opkomende economieën."

Alle betrokken partijen benadrukken hoe dit nieuwe partnerschap een geweldige opportuniteit is om een duurzamere impact en financiële inclusie te bewerkstelligen voor mensen met een laag inkomen in opkomende landen. Een belangrijk nieuw initiatief bevindt zich al in een vergevorderd stadium en zal binnen enkele maanden officieel van start gaan.

Argo trad op als transactieconsultant en adviseerde zowel Incofin IM als uitgevende instelling en Incoteam en Incofin cvso als bestaande aandeelhouders van de onderneming met betrekking tot de kapitaalsverhoging.


  1. AgRIF (Agricultural and Rural Impulse Fund) is een multiregionaal microfinancieringsfonds beheerd door Incofin dat zich specifiek richt op de landbouw en het platteland.
  2. Incofin India Progress Fund is een impactfonds voor plattelandsontwikkeling in India dat in 2021 werd gelanceerd.

Over Degroof Petercam Asset Management (DPAM)
DPAM is een onafhankelijke actieve vermogensbeheerder die zowel beleggingsfondsen als discretionaire mandaten namens institutionele cliënten beheert voor een totaalbedrag van EUR 42,2 miljard, per eind December 2022. DPAM is een duurzame speler, een pionier en een innovator op het gebied van verantwoord beleggen. Het bedrijf houdt in alle activaklassen en thema's rekening met ESG-factoren en is tevens een actieve aandeelhouder. DPAM legt zich in sterke mate toe op research en kan bogen op een eigen intern team van fundamentele en kwantitatieve analisten die de activiteiten van het bedrijf inzake vermogensbeheer ondersteunen.
https://www.degroofpetercam.com/nl-be/asset-management

Over Incofin Investment Management
Incofin is een onafhankelijke beheerder van impactfondsen voor opkomende markten, gericht op financiële inclusie, de agrovoedingswaardeketen en veilig drinkwater, met het doel om inclusieve vooruitgang te bevorderen. ​ Incofin is een fondsbeheerder met een AIFM-licentie en heeft meer dan 1,5 miljard euro aan activa onder beheer. ​ Incofin heeft een team van meer dan 90 professionals, verspreid over het hoofdkantoor in België en lokale investeringsteams in India, Colombia, Kenia en Cambodja.
​Als toonaangevende impactinvesteerder heeft Incofin meer dan 2,7 miljard euro geïnvesteerd (via aandelen- en schuldfinanciering) in meer dan 320 bedrijven, financiële instellingen en KMO's in de agrovoedingswaardeketen, in 65 landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben en Oost-Europa.
www.incofin.com

Over Korys
Korys is de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt en beheert vandaag een vermogen van meer dan 4,5 miljard euro. Naast een aanzienlijke participatie in Colruyt Group, een vooraanstaand retailbedrijf in België en Frankrijk, beheert Korys ook actief participaties in niet-beursgenoteerde bedrijven en in private-equityfondsen. Korys heeft ook eigen fondsen ontwikkeld om haar portefeuille van beursgenoteerde investeringen te beheren. Korys neemt al haar investeringsbeslissingen vanuit een langetermijnperspectief en op basis van strikte economische (Profit), sociale (People) en ecologische (Planet) criteria. Korys wil duurzame waarde creëren in drie belangrijke ecosystemen: Life Sciences, Energy Transition en Conscious Consumer. Hiervoor kan Korys rekenen op een gemotiveerd team van 30 professionals in België en Luxemburg.
www.korys.be

Over Incofin cvso
​Incofin cvso is een Belgische sociale investeringsmaatschappij, opgericht in 1992. Het coöperatief fonds van Incofin cvso staat ook open voor kleine investeerders en wordt beheerd door Incofin Investment Management. Incofin cvso streeft naar een betekenisvolle sociale meerwaarde door te investeren in opkomende landen via leningen en kapitaalinvesteringen. Incofin cvso richt zich op financiële inclusie voor kwetsbare bevolkingslagen. Op dit moment bereikt het fonds 3,8 miljoen micro-ondernemers via investeringen in 42 lokale partnerorganisaties in 22 landen wereldwijd.
https://incofincvso.be/

 

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise.

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services.

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 71,1 miljard euro (op 31.12.2022). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

 

Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel