Degroof Petercam France : afronding van de strategische heroriëntering en een vereenvoudiging van zijn activiteiten

Degroof Petercam France : afronding van de strategische heroriëntering en een vereenvoudiging van zijn activiteiten

Degroof Petercam heeft het transformatieproces van haar entiteiten in Frankrijk met succes afgerond. Dit project, dat in september 2019 van start ging, had tot doel de structuur van de bankentiteit te vereenvoudigen en haar aanwezigheid in Frankrijk als referentiebeleggingsgroep te consolideren onder de naam Degroof Petercam Wealth Management

Met de voltooiing van dit reorganisatieproject wil Degroof Petercam zich concentreren op activiteiten en diensten die haar cliënten een grotere toegevoegde waarde bieden en waarin zij een erkend concurrentievoordeel heeft. Gedreven door deze wens om zich te concentreren op beheer- en beleggingsactiviteiten, worden het aanhouden en bewaren van rekeningen uitbesteed aan een externe partner. De kredietverlening zal verlopen via de moedermaatschappij in Brussel, die op dit gebied over een gedegen en erkende expertise beschikt.

De transformatie gaat gepaard met een wijziging in de reglementaire structuur van de entiteit, die voortaan als beheermaatschappij zal opereren.  Deze wijzigingen versterken de functionele organisatie van elke business line binnen de groep.

Daarnaast is Degroof Petercam in Frankrijk ook actief in institutioneel beheer en investeringsbankieren.

Hugo Lasat, CEO van Degroof Petercam: "Frankrijk is van strategisch belang in het model van de groep omdat onze activiteiten vermogensbeheer, investment banking en institutioneel beheer synergiën bieden tussen de verschillende entiteiten en landen binnen de groep. Degroof Petercam heeft de ambitie om zich in Frankrijk verder te ontwikkelen tot een nichebeleggingsboetiek van hoog niveau. Door te streven naar een meer geïntegreerd en functioneel model, wil Degroof Petercam haar expertise in de verf zetten en haar cliënten beter dienen, maar ook ten volle profiteren van de kruisbestuiving die binnen de groep bestaat.”

 

Over Degroof Petercam France

Degroof Petercam France is sinds 2001 aanwezig in Frankrijk en biedt haar particuliere en institutionele cliënten alsook ondernemingen een brede waaier van diensten aan op het gebied van vermogensbeheer, investeringsbankieren en vermogensbeheer. Degroof Petercam France, gevestigd in Parijs, heeft 92 professionals in dienst.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam is een leidende financiële instelling met een geschiedenis die teruggaat tot 1871. Als onafhankelijke groep in handen van familiale aandeelhouders met een langetermijnvisie, staan we ten dienste van private en institutionele beleggers.

Onze cliënten genieten een unieke combinatie van diensten in private banking, institutioneel vermogensbeheer, investment banking (corporate finance en financiële intermediatie) en asset services. De totale activa van onze cliënten binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedragen 75 miljard euro.

De groep, met hoofdzetel in Brussel, stelt meer dan 1.400 professionals tewerk in kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland and Italië. 

Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel