Degroof Petercam: ​
geconsolideerde resultaten 2023

Voortzetting groei met solide kapitaalpositie en sterke commerciële resultaten. Voorstel tot benoeming van Jacques Prost (CEO Indosuez Wealth Management) als niet-uitvoerend bestuurder.

Brussel, 8 mei 2024 – De raad van bestuur van Degroof Petercam heeft de financiële rekeningen voor 2023 goedgekeurd. Die zullen op de algemene vergadering van 28 mei 2024 ter goedkeuring worden voorgelegd aan de aandeelhouders. ​
In het kader van de geplande overname van een meerderheidsbelang door CA Indosuez Wealth Management zal er in de vergadering ook gestemd worden over de benoeming van de heer Jacques Prost, CEO van Indosuez Wealth Management, als toekomstig niet-uitvoerend bestuurder van Bank Degroof Petercam, onder voorbehoud van de goedkeuring van de transactie door de toezichthouders.

  • Brutobedrijfswinst van 118,5 miljoen euro (106,7 miljoen in 2022)
  • Nettowinst van 56,3 miljoen euro (76,4 miljoen in 2022)
  • Totale netto-inkomsten van 579,0 miljoen euro (559,0 miljoen in 2022)
  • Totale activa van cliënten (netto) van 74,3 miljard euro (71,1 miljard eind 2022)
  • Kapitaalratio (CET1): 24,0% (20,3% eind 2022), ruim boven de wettelijke vereisten
  • Voltooiing van de transactie verwacht midden 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante regelgevende instanties

Hugo Lasat, CEO van Degroof Petercam“Tot mijn genoegen kunnen we voor al onze activiteiten solide resultaten rapporteren, met een stijging van de inkomsten mede door de hogere rentemarges. Onze cliënten konden rekenen op een bredere en meer diepgaande dienstverlening, wat zich vertaalde in een versterkte commerciële dynamiek. We zijn bovendien optimistisch over de vooruitzichten: meer dan ooit zijn we uitstekend geplaatst om tegemoet te komen aan de behoeften van onze cliënten. Met onze verrijkte waardepropositie zullen we extra waarde creëren voor onze stakeholders, ook dankzij hun vertrouwen in onze organisatie en de expertise van onze mensen.”

De totale activa van onze cliënten (netto) werden positief beïnvloed door de gunstige marktomstandigheden in 2023 en bedroegen aan het eind van het jaar 74,3 miljard euro, een stijging van 5% ten opzichte van voirg jaar. De netto-inkomsten klokten af op 579 miljoen euro in 2023, een stijging van 4% in vergelijking met 559 miljoen euro in 2022. Het brutobedrijfsresultaat steeg met 11% van 106,7 miljoen euro in 2022 tot 118,5 miljoen euro in 2023, wat de veerkracht en positieve ontwikkeling van het bedrijf aantoont. De hogere uitzonderlijke kosten als gevolg van een éénmalige elementen zoals de kosten voor de strategische oefening rond de wijziging van de aandeelhoudersstructuur van de groep, alsook een stijging van de belastingdruk, wogen op de nettowinst, die in 2023 uitkwam op 56,3 miljoen euro.

Eind 2023 bedroeg het balanstotaal 8,1 miljard euro, waarvan meer dan 4,5 miljard euro aan zeer liquide activa. Op 31 december 2023 kwam de geconsolideerde solvabiliteitsratio dankzij voorzichtig beheer uit op 24,0%, ruim boven de reglementaire drempel.

Bedrijfsresultaten

De bedrijfsinkomsten van Private Banking zijn toegenomen tegenover 2022 en vormen 51% van de totale omzet van de groep. Die toename is te danken aan de stijging van de rentemarge en de hogere commissies als gevolg van de positieve ontwikkeling van de activa onder beheer. ​

Institutional Asset Management sloot het jaar af met iets lagere inkomsten vergeleken met vorig jaar. De inkomsten maakten 21% van de totale inkomsten van de groep uit. Die evolutie was voornamelijk het gevolg van een minder gunstige productmix, met een groter aandeel obligatie- dan aandelenoplossingen.

Asset Services levert een sterke bijdrage aan de groep en vormt een belangrijk onderdeel van het geïntegreerde model van het bedrijf. De bedrijfsinkomsten van Asset Services stegen met 3% op jaarbasis en droegen voor 14% bij aan de totale groepsinkomsten.

Investment Banking sluit het jaar af met een lichte daling in vergelijking met het uitzonderlijke niveau van recordjaar 2022 en draagt voor 14% bij aan de totale inkomsten van de groep. De Corporate Finance-activiteit noteerde in 2023 een lichte daling van het buy-side volume, wat gedeeltelijk werd gecompenseerd door een stijging van de sell-side aandelenactiviteiten. De activiteit boekte een stijging van de bedrijfsinkomsten van 5% ten opzichte van 2022, toen er een recordniveau werd opgetekend op het gebied van afgeleide producten en incentiveplannen.

Op 3 augustus 2023 werd een overeenkomst getekend tussen CA Indosuez Wealth Management en Degroof Petercam over de verwerving door Indosuez Wealth Management van een meerderheidsbelang in Bank Degroof Petercam. Het akkoord zal worden uitgevoerd in samenwerking met CLdN, referentieaandeelhouder van Degroof Petercam, die na afloop van de overeenkomst een belang van ongeveer 20% in het kapitaal behoudt.

Samen zouden Degroof Petercam en Indosuez Wealth Management een internationale leider in vermogensbeheer vormen, die kan bogen op groeifactoren op mondiaal niveau.

De closing van de transactie tussen Indosuez Wealth Management en Degroof Petercam is onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde regelgevende en mededingingsautoriteiten. De transactie zal naar verwachting midden 2024 worden afgerond.

Gilles Samyn, voorzitter raad van bestuur Degroof Petercam: “Door de voorgestelde alliantie met Indosuez Wealth Management, die weliswaar nog moet worden goedgekeurd door de regelgevende instanties, zal een nieuwe referentieaandeelhouder aan boord komen die de steun geniet van een speler van formaat die wereldwijd de toon zet in de banksector. Die sterke strategische partner - die onze business door en door kent - zal het merk Degroof Petercam nog meer uitstraling geven. Onze wendbaarheid en ons ondernemerschap zullen eveneens een boost krijgen, waardoor we de belangen van onze cliënten nóg beter zullen kunnen dienen. De transactie zal worden afgewikkeld in samenwerking met de CLdN-groep, onze historische aandeelhouder die zijn belang van zowat 20% in Degroof Petercam behoudt, conform de intentie om onze Belgische roots en verankering op lange termijn te behouden.”

In dat kader zal de kandidatuur van de heer Jacques Prost, CEO van Indosuez Wealth Management, als niet-uitvoerend bestuurder van Bank Degroof Petercam worden voorgelegd aan de aandeelhoudersvergadering, onder voorbehoud van de goedkeuring van de transactie door de toezichthouders.

***

Bijlage: biografie Jacques Prost

Jacques Prost (°1965) begon zijn carrière in het Corporate departement van Crédit Lyonnais in Londen, waar hij werkte van 1986 tot 1988. In 1988 trad hij in dienst bij Banque Paribas, waar hij verschillende functies bekleedde in de afdelingen voor European Property Finance en Project Finance. In 1996 werd hij benoemd tot Head of Project Finance bij Paribas in Milaan. In 2000 trad hij opnieuw toe tot de groep Crédit Agricole om bij Crédit Agricole Indosuez in Italië de leiding te nemen over Structured Finance, waaronder Leverage Buy Out's en projectfinancieringen, alsook financieringen voor de telecom-, transport- en vastgoedsector. Van mei 2008 tot oktober 2011 stond hij aan het hoofd van de divisie Real Estate and Hotels (DIH) bij de afdeling Structured Finance van Crédit Agricole Corporate and Investment Bank. In november 2011 werd hij benoemd tot Head of Structured Finance. In augustus 2013 werd Jacques Prost Deputy Chief Executive Officer van Crédit Agricole CIB. Sinds 2018 is hij actief als CEO van CA Indosuez Wealth Management en is hij lid van het directiecomité van Crédit Agricole SA.

Jacques Prost is afgestudeerd aan Sciences Po in Parijs en heeft een postdoctorale graad in financiële markten van de Université Paris Dauphine.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise.

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services.

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 71,1 miljard euro (op 31.12.2022). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.