DPAM maakt totale activa onder beheer afgestemd op net zero bekend

Brussel, 8 maart 2023 - Als ondertekenaar van het Net Zero Asset Managers initiatief heeft DPAM haar doelstelling extern laten valideren. De onderneming maakt informatie bekend over haar beleggingen die afgestemd zijn op netto nul emissies.

Op basis van de jaarcijfers van 2022 valt 57,4% van de activa onder beheer binnen de reikwijdte van de Net Zero-verbintenis. Dit komt overeen met 25,6 miljard USD bruto activa onder beheer. Dit aandeel vertegenwoordigt het fondsenaanbod van DPAM met de classificatie als SFDR-artikel 8 en 9. Beleggingen in overheidsobligaties worden uitgesloten vanwege het ontbreken van een doelmethodologie, terwijl mandaten nog geen deel uitmaken van het toepassingsgebied omdat deze afhankelijk zijn van klantenovereenkomsten en van de regelgeving voor klanten en beheerders.

Peter de Coensel, CEO van DPAM, legt uit: 'Voor DPAM, als actieve vermogensbeheerder en duurzame speler, is het beoordelen of haar beleggers klaar zijn voor een Net Zero-scenario een belangrijke overweging geworden in alle beleggingsdossiers. Om het deel van het beheerd vermogen dat in lijn is met Net Zero op termijn te verhogen, zal DPAM in gesprek blijven met klanten, bedrijven en landen om zo de internationale beleidsambities te ondersteunen.'

DPAM heeft besloten om het Science Based Target initiatief (SBTi) als referentie voor zijn doelmethodologie te gebruiken. Met 2022 als uitgangspunt moeten de volgende doelstellingen op portefeuilleniveau tegen 2030 gerealiseerd zijn:

  • 75% van de blootstelling van de portefeuille aan koolstofintensieve sectoren (in overeenstemming met de TCFD-sectorclassificatieaanbevelingen) moet gaan naar bedrijven met een gevalideerde SBT of een op 1,5°C afgestemd temperatuurtraject.
  • 50% van de blootstelling van de portefeuille aan andere sectoren moet gaan naar bedrijven met een gevalideerde set van SBT's.

Voor de temperatuuraanpassing richt DPAM zich op scope 1- en scope 2-emissies. De scope 3-emissies van beleggingen worden in aanmerking genomen wanneer zij door SBTi als materieel beschouwd worden en onderdeel uitmaken van bottom-up klimaatbeoordelingen en dialogen/gesprekken met bedrijven. De verbeterde dekking en volledigheid van de openbaarmaking van scope 3 zal nauwlettend worden gemonitord. Voor de SBT-aanpak wordt rekening gehouden met scope 3-emissies in overeenstemming met het SBTi Target Validation Protocol.

De doelstelling van DPAM en de bijbehorende methodologie maken deel uit van haar bredere aanpak van de integratie van het klimaat, met specifieke beoordelingen van de klimaatrisico's, een (gezamenlijke en individuele) dialoog met het bedrijfsleven en opvolging van de resultaten.

Referenties:

https://publications.dpamfunds.com/magazine/blog/dpam-commits-to-net-zero-asset-managers-initiative/https://www.netzeroassetmanagers.org/signatories/dpam/

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise. Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management en van zijn historische minderheidsaandeelhouder CLdN Cobelfret. Degroof Petercam kan steunen op de uitgebreide expertise en het internationale netwerk van Indosuez en de groep Crédit Agricole, de 9e grootste bank ter wereld (The Banker, 2024).

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

Neem contact op met