DPAM steunt volop het Net Zero Asset Managers initiatief

DPAM steunt volop het Net Zero Asset Managers initiatief

  • DPAM heeft een grondige haalbaarheidsstudie uitgevoerd om te bepalen hoe zij haar verbintenis tot Net Zero kan maximaliseren
  • Om volwaardig ondertekenaar van het NZAM-initiatief te worden, zal DPAM zich verbinden tot verschillende belangrijke doelstellingen
  • CDP zal de doelstellingen van DPAM evalueren en valideren binnen 12 maanden nadat DPAM de verbintenis van het bedrijf is aangegaan

Brussel, 20 april 2022 – Als actief vermogensbeheerder en duurzame speler, belegger en partner heeft DPAM na rijp beraad besloten zich aan te sluiten bij het Net-Zero Asset Managers (NZAM) Initiatief. Dit vereist van vermogensbeheerders dat zij zich ertoe verbinden beleggingen te ondersteunen die gericht zijn op een netto-emissieneutraliteit tegen 2050 of eerder.

Alvorens deze belangrijke stap aan te gaan, heeft DPAM een grondige haalbaarheidsstudie uitgevoerd om na te gaan hoe zij de mate van haar engagement kon maximaliseren zonder de kernprincipes van haar eigen strategie in het gedrang te brengen. Gebaseerd op de resultaten van deze studie heeft DPAM besloten zich aan te sluiten bij het NZAM-initiatief en haar methodologie af te stemmen op de benaderingen die door de netwerkpartners ​ worden onderschreven[1]. Dit omvat meer in het bijzonder het Science-Based Targets Initiative for Financial Institutions, dat bedrijven een duidelijk omschreven traject biedt om hun emissies terug te dringen[2].

Om deel uit te maken van het NZAM-initiatief zal DPAM zich verbinden tot verschillende belangrijke doelstellingen:

  • Samenwerken met klanten activabezitters aan 'Net Zero by 2050' de-carbonisatiedoelstellingen
  • Een tussentijdse doelstelling bepalen voor het deel van de activa dat moet worden beheerd in overeenstemming met het bereiken van netto nul-emissies
  • De tussentijdse doelstellingen ten minste om de vijf jaar herzien om uiteindelijk 100% van het beheerd vermogen te dekken

Om zijn verbintenissen na te komen, zal DPAM zich houden aan het tienpuntenactieplan[3] van NZAM.

Aangezien DPAM lid is van CDP (voorheen het Carbon Disclosure Project), zal CDP binnen een jaar na de verbintenis van de onderneming in nauwe samenwerking toezien op de validering van de doelstellingen van DPAM. DPAM zal binnen 12 maanden na de toetreding tot het initiatief gedetailleerde informatie alsook het toepassingsgebied bekendmaken.

Peter De Coensel, CEO van DPAM, legt uit:

"Door de risico's en kansen in verband met de klimaatverandering te integreren in haar besluitvormingsproces rond beleggingen, heeft DPAM voortdurend de impact van de klimaatverandering op haar beleggingen geëvalueerd en de impact van haar beleggingen op de klimaatverandering in overweging genomen. Zogenaamde klimaatgerelateerde transitierisico's nemen voortdurend toe. Daarom is de beoordeling van de gereedheid van onze beleggingen via Net Zero-verbintenissen essentieel geworden in de beleggingscasus. Als belegger is het nu tijd om deze volgende, vanzelfsprekende stap te zetten en ons aan te sluiten bij het NZAM."

1Partners van het NZAM-initiatief zijn onder meer AIGCC, CDP, Ceres, IIGCC, IGCC, PRI.

2Bron: Companies taking action - Science Based Targets

3Bron: Net Zero Asset Manager Initiative, 2020

 

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise.

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services.

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 71,1 miljard euro (op 31.12.2022). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

 

Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel