Geconsolideerde resultaten 2021

Voorstel tot benoeming van drie nieuwe bestuursters

5 mei 2022 — Brussel — De raad van bestuur van Degroof Petercam heeft de financiële staten voor het jaar 2021 vastgelegd. Die zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene aandeelhoudersvergadering van 24 mei 2022. De vergadering zal eveneens stemmen over de benoeming van twee nieuwe niet-uitvoerende bestuursters, Sylvie Rémond (als onafhankelijke) en Tamar Joulia-Paris, alsook van één uitvoerende bestuurster, Sabine Caudron.

 • Totale activa van cliënten (net): 86,0 miljard euro (75,0 miljard euro eind 2020)
 • Netto-inkomsten: 545,7 miljoen euro (469,2 miljoen euro in 2020)
 • Kapitaalratio (CET1): 19,7%[1], ruim boven de reglementaire vereisten
 • Brutobedrijfsresultaat: 126,6 miljoen euro (83,0 miljoen euro in 2020)
 • Nettowinst: 47,6 miljoen euro (40,1 miljoen euro in 2020)
 • Sterke prestaties van portefeuilles, fondsen en mandaten
 • Stijging van het vermogen in duurzame fondsen (bruto - DPAM) tot 19,7 miljard euro
 • Recordgroei van het beheerd vermogen (bruto - DPAM) tot 50,7 miljard euro

Hugo Lasat, CEO van Degroof Petercam:

"2021 was een goed jaar. Wij sloten het jaar af met totale activa van cliënten van 86 miljard euro, exclusief dubbeltellingen, een stijging van 15% ten opzichte van 2020. Die groei was te danken aan positieve markteffecten en de instroom van nieuw kapitaal. Onze inkomsten namen met 16% toe tot 545,7 miljoen euro. De inkomsten stegen sneller dan de bedrijfskosten, met een positief operationele hefboomeffect als gevolg. In het boekjaar 2021 steeg ons brutobedrijfsresultaat met 53% tot 126,6 miljoen euro. ​ Naast de goede financiële resultaten ben ik verheugd over de aanhoudende groei van ons duurzaam beheerd vermogen. Dankzij het vertrouwen van onze cliënten, de kwaliteit van onze medewerkers en de geplande vernieuwing van ons centraal bancair IT-platform zien wij de toekomst van onze vier business lines met optimisme tegemoet."

De inval van Rusland in Oekraïne heeft verregaande geopolitieke repercussies en beroert de hele wereld, in het bijzonder Europa en haar democratische waarden. Het conflict ondermijnt de financiële markten en heeft gevolgen voor de risico's en het liquiditeitsbeheer in de financiële sector. Degroof Petercam volgt de situatie en de impact die de huidige crisis kan hebben op haar activiteiten op de voet: het beheer van de portefeuilles en fondsen, de liquiditeit van de portefeuilles, de interactie en communicatie met de cliënten, alsook de IT-infrastructuur en de algemene werkomgeving. Afgezien van de hoge marktvolatiliteit en de beperkte zichtbaarheid die een impact hebben op de waardering en het rendement van effectenportefeuilles, is de blootstelling van de groep en haar dochterondernemingen aan de betrokken conflictgebieden zeer gering (of nihil).

1. Voorstel tot benoeming van drie nieuwe bestuursters

 • Sabine Caudron voorgedragen als hoofd private banking ter opvolging van Bruno Colmant

De raad van bestuur van Degroof Petercam zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders van 24 mei 2022 voorstellen om Sabine Caudron te benoemen tot uitvoerende bestuurster. Sabine Caudron zal Bruno Colmant als hoofd van private banking opvolgen, die vrijwillig heeft besloten om de groep te verlaten na een mandaat van zeven jaar als gedelegeerd bestuurder.

Sabine Caudron heeft bijna 30 jaar ervaring in de financiële sector en in het bijzonder in private banking. Zij werkte 18 jaar bij BNP Paribas Fortis België waar zij de functie bekleedde van Directeur Private Banking Brussel. In 2012 trad zij in dienst bij Puilaetco Dewaay Private Bankers als Head of Sales en lid van het Executive Committee. Bij Degroof Petercam was Sabine Caudron verantwoordelijk voor Private Banking Brussel en Private Banking Vlaanderen. ​

Hugo Lasat:

"In naam van het directiecomité en alle medewerkers wil ik Bruno bedanken voor zijn niet-aflatende inzet de afgelopen jaren. Zijn verwezenlijkingen binnen de groep zijn talrijk, achtereenvolgens als hoofd van de afdeling macro-economische research, CEO en hoofd van Private Banking. In de pandemie-periode leidde Bruno de groep krachtdadig en vooruitziend. Onder zijn leiding is de groep sterker geworden, waarvoor wij dankbaar zijn. Hij is ook een briljant econoom, schrijver en academicus, en wij wensen hem alle succes bij zijn toekomstige plannen. Via zijn interventies en economische analyses die hij als gast op onze evenementen zal delen zullen wij onze samenwerking met hem verderzetten."

Bruno Colmant:

"Het was een immense eer om de voorbije jaren te mogen bijdragen tot de groei van Degroof Petercam. Nu de groep een nieuwe fase van haar ontwikkeling ingaat, wil ik mij wijden aan consultancy opdrachten, en schrijf- en onderzoeksactiviteiten. Ik dank de leden van de raad van bestuur voor hun vertrouwen en het managementteam voor hun inzet en collegialiteit in de voorbije jaren. Ik wens Sabine en alle medewerkers het allerbeste en dank de cliënten voor hun trouw."

Sabine Caudron:

"Het is voor mij een voorrecht om de leiding voor de private-bankingactiviteiten op te nemen en toe te treden tot het directiecomité en de raad van bestuur. Ik kijk ernaar uit om de strategie met het team verder uit te voeren en te investeren in de groei van onze private banking-activiteiten ten voordele van onze cliënten."
Sabine Caudron
Sabine Caudron
 • Voorstel tot benoeming van twee nieuwe niet-uitvoerende bestuursters

Daarnaast zal de raad van bestuur Sylvie Rémond en Tamar Joulia-Paris voordragen als niet-uitvoerende bestuursters.

Sylvie Rémond is afgestudeerd aan ESC Rouen en kan bogen op 36 jaar ervaring op het gebied van klantenrelaties, financiële structurering en risicobeheer binnen de groep Société Générale. Zij is sinds 2011 lid van het directiecomité en sinds 2018 Group Chief Risk Officer. Daarnaast heeft Sylvie mandaten bekleed in raden van bestuur van Franse en buitenlandse dochterondernemingen van de groep Société Générale, in risico- en auditcomités, wat haar ervaring nog heeft versterkt, zowel op het vlak van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde ondernemingen. Als onafhankelijke bestuurster bij Degroof Petercam zou zij als voorzitter toetreden tot het risicocomité en als lid tot het remuneratie- en auditcomité.

Tamar Joulia-Paris heeft meer dan 40 jaar ervaring in de financiële sector, meer bepaald in portefeuille- en risicobeheer. Zij was bijna 25 jaar actief voor de ING Groep, achtereenvolgens als hoofd kredietrisicobeheer bij de Bank Brussel Lambert, en vervolgens als Global Head of Credit Portfolio Management, Global Head of Credit Markets en Global Head of Credit Portfolio Group. Zij is ook professor in financieel risicobeheer aan de Universiteit van Saint-Louis (Brussel) en bekleedt verschillende mandaten als onafhankelijke bestuurster, met name bij Greenomy en Dexia. Bij Degroof Petercam zou zij als lid van het risicocomité toetreden.

Gilles Samyn:

"De komst van Sabine, Sylvie en Tamar in de raad van bestuur vormt een nieuwe belangrijke mijlpaal voor onze groep. Wij zijn verheugd om te kunnen rekenen op hun vaardigheden en ervaring. Die extra troeven zullen onze strategische visie voeden en de ontplooiing van de groep verder bevorderen. Ik wil Bruno nogmaals bedanken voor zijn uitstekende werk en belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren. Ik wens hem het allerbeste in zijn toekomstige activiteiten."
Links: Sylvie Rémond, Rechts: Tamar Joulia-Paris
Links: Sylvie Rémond, Rechts: Tamar Joulia-Paris

2. Detail van de resultaten

2.1. Totale activa van cliënten (netto): 86 miljard euro

Dankzij het vertrouwen van de cliënten en gunstige marktomstandigheden bereikte de totale activa (exclusief dubbeltellingen) van cliënten een recordniveau van 86 miljard euro, een stijging met 11 miljard euro ten opzichte van eind 2020. Die groei is hoofdzakelijk toe te schrijven aan gestage commerciële activiteit van Private Banking en Asset Management, alsook aan het markteffect.

In het kader van haar focusstrategie heeft de groep de afgelopen twee jaar inspanningen geleverd om haar organisatiestructuur te vereenvoudigen. De groep verkocht haar Spaanse bankdochter en haar entiteit in Frankrijk onderging in 2021 een belangrijke operationele en administratieve transformatie om voortaan actief te zijn als vermogensbeheerder, en niet langer als bankentiteit. Begin april 2022 werd de Zwitserse dochteronderneming eveneens verkocht.

2.2. Commerciële activiteiten: sterke prestaties en positief hefboomeffect

In 2021 bedroegen de netto-inkomsten 545,7 miljoen euro, een stijging met 16% ten opzichte van eind 2020:

 • De bedrijfsinkomsten van Private Banking stegen met 13% ten opzichte van 2020 en waren goed voor 44% van de totale omzet van de groep. Die prestatie was te danken aan een stijging van de inkomsten uit vermogen, als gevolg van positieve marktomstandigheden, hogere marges en een toename van de kredieten aan cliënten.
 • Asset Management overschreed de kaap van 50 miljard bruto beheerde activa en realiseerde bedrijfsinkomsten die 29% hoger lagen dan vorig jaar, goed voor 26% van de totale groepsomzet. Dit werd bereikt dankzij aanhoudende sterke netto kapitaalinstromen (meer dan 1 miljard euro), verbeterde marges en het beleggersvertrouwen.
 • De bedrijfsinkomsten van Asset Services stegen met 9% ten opzichte van vorig jaar, goed voor 14% van de totale omzet van de groep. Dat resultaat was mede te danken aan de sterke groei van het belegde vermogen in de eigen fondsen en de stabiele volumes van fondsen van derden, die daling van de marge compenseerden, terwijl de kosten strikt werden opgevolgd en beheerd.
 • Investment Banking evenaarde globaal gezien het recordniveau van het uitzonderlijke jaar 2020. De inkomsten van Global Markets liepen weliswaar terug maar die daling werd gecompenseerd door de stijging van 32% van de omzet van Corporate Finance, aangedreven door een groei in M&A- en kapitaalmarktenmandaten. De bijdrage van Investment Banking aan de totale omzet van de groep bedroeg 16%.

2.3. Financiële resultaten: een gunstig jaar

De totale netto-inkomsten bedroegen 545,7 miljoen euro, een stijging met 16%, dankzij positieve marktprestaties, een verbeterde winstgevendheid bij Private Banking en vermogensbeheer, en sterke investment banking-activiteiten via Global Markets en Corporate Finance.

Uitzonderlijke elementen hebben een invloed gehad op de winstgevendheid, waaronder kosten in verband met de implementatie van een nieuw centraal bancair IT-platform, de herstructurering in Frankrijk en de verkoop van de Zwitserse dochteronderneming. Na belastingen en uitzonderlijke elementen bedroeg de geconsolideerde nettowinst 47,6 miljoen euro, een stijging met 19% ten opzichte van vorig jaar.

Op balansniveau kwam het geconsolideerde solvabiliteitsniveau (CET1 ratio - Common Equity Tier1) op 31 december 2021 uit op 19,7%. ​ Het balanstotaal bedraagt 10,0 miljard euro, waarvan 5,3 miljard euro aan zeer liquide activa, getuige de financiële soliditeit van de groep als gevolg van een conservatief beheer van de balans en activiteiten.


1 In de CET1-ratio op 31/12/2021 werd de dividenduitkering in 2022 al in rekening gebracht. Het resultaat van het boekjaar 2021 zal daarentegen pas op datum 30 juni 2022 in de ratio worden opgenomen, na de verwachte goedkeuring door de algemene vergadering. Mochten de twee componenten gelijktijdig in rekening zijn genomen op 31 december 2021, zou de ratio op 21,4% uitkomen.

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise.

Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74,3 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise.

Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management (65%) en van zijn historische aandeelhouder CLdN Cobelfret (20%). Degroof Petercam profiteert van de uitgebreide expertise en actiemogelijkheden van het internationale netwerk van Indosuez Wealth Management en de groep Crédit Agricole, de 10e grootste bank ter wereld.

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.