Resultaten 2018 : Solide rendementen voor cliënten en kwalitatief sterkere resultaten

Benoeming Kathleen Ramsey en Yvan De Cock als onafhankelijke bestuurders

De algemene aandeelhoudersvergadering van Degroof Petercam heeft de geconsolideerde jaarrekeningen voor 2018 goedgekeurd, alsook de benoeming van Kathleen Ramsey en Yvan De Cock als onafhankelijke bestuurders.

 

 • Bovengemiddelde rendementen die de verdere groei van Private Banking en het Institutioneel Beheer ondersteunen
 • Recordactiviteit voor Investment Banking
 • Versterking van het digitale aanbod en van de aanwezigheid in Vlaanderen (nieuw kantoor in Turnhout en nieuwe aanwervingen)
 • Kwalitatief sterkere resultaten
  • Groei inkomsten uit commissie (+3,8%)
  • Toegenomen onafhankelijkheid van rente-gerelateerde inkomsten
 • Brutobedrijfsresultaat: 109 miljoen euro
 • Kernkapitaalratio: 16,8%
 • Totale tegoeden van cliënten (netto): 63,2 miljard euro

 

Philippe Masset, CEO van Degroof Petercam : “Degroof Petercam heeft in 2018 haar strategie die steunt op haar unieke transversale businessmodel verder uitgerold, om alsmaar meer diensten van toegevoegde waarde aan haar cliënten aan te bieden. In ongunstige marktomstandigheden zijn onze teams er opnieuw in geslaagd om bovengemiddelde rendementen te behalen, getuige de verschillende awards die we mochten ontvangen als best presterende vermogensbeheerder. Onze bedrijfsresultaten zijn minder afhankelijk geworden van de intrestvoeten, wat de kwaliteit van onze bedrijfsresultaten versterkt. We zien bijgevolg de toekomst met vertrouwen tegemoet, ondanks de complexe economische, financiële en regelgevende context. We zijn ervan overtuigd alle middelen en expertise in huis te hebben om onze ambities waar te maken. Namens de raad van bestuur en het management wil ik onze teams van harte bedanken voor hun bijdrage en onze cliënten voor hun vertrouwen en trouw.”

 

1. Commerciële resultaten

 • Versterking van de commerciële dynamiek

Private banking cliënten hebben dit jaar kunnen genieten van de voordelen van een vernieuwd vermogensaanbod en maatoplossingen, zoals onze specifieke benadering voor eigenaars van familiebedrijven, nieuwe investeringsfondsen die zich toeleggen op verantwoord beleggen en exclusieve investeringen in private equity. Ze hebben ook kunnen profiteren van nieuwe digitale applicaties, een domein waarin Degroof Petercam blijft investeren. Het netwerk is verder uitgebreid met nieuwe kantoren in Turnhout en Doornik.

Met 99 succesvolle mandaten en een sterke toename van de vraag naar stock-option plannen, was 2018 een uitzonderlijk jaar voor het investment banking team.

De entiteit voor institutioneel vermogensbeheer zag een netto-instroom van ongeveer 900 miljoen euro en profiteerde van het succes van zijn fondsen in het buitenland; meer dan 50% van de fondsen en mandaten werden buiten België verkocht. De divisie Asset Services ondervond op het einde van het jaar de effecten van de dalende markten, maar de pijplijn contracten blijft aanzienlijk gevuld.
 

 • Solide beheerresultaten

Zowel de modelportefeuilles als het vlaggenschipfonds ‘Global Strategy’ presteerden aanzienlijk beter op 1, 3 en 5 jaar dan onze belangrijkste concurrenten.

Wat het institutioneel beheer (DPAM) betreft, behaalden de fondsen consequent uitstekende rendementen op de lange termijn. Voor het tweede jaar op rij mocht DPAM de door de Belgische financiële dagbladen L'Echo / De Tijd uitgereikte 'Super Award' in ontvangst nemen. Deze bekroont de vermogensbeheerder met de best presterende aandelen- en obligatiefondsen over een periode van vijf jaar.

 

 • Totale activa van cliënten (netto): 63,2 miljard euro

Om een beter beeld te geven van de verschillende activiteiten van de groep, werd de voorstellingswijze van de activa van cliënten in 2018 aangepast*.

De totale netto activa binnen de respectievelijke métiers (onder beheer, onder administratie en in bewaring), bedroegen 63,2 miljard euro (exclusief dubbeltellingen) en werden beïnvloed door negatieve markteffecten, in het bijzonder naar het jaareinde toe. Eind maart 2019 waren de geschatte totale activa van cliënten alweer gestegen tot bijna 68 miljard euro.

 

2. Financiële resultaten
 

 • Verbetering van de kwaliteit van de inkomsten

De totale inkomsten bedroegen 455 miljoen euro, tegenover 468 miljoen in 2017. In een context van negatieve rentetarieven in Europa wogen de toenemende spreads op de resultaten uit thesauriebeheer. Wel wordt Degroof Petercam minder afhankelijk van rente-inkomsten, die voornamelijk beïnvloed worden door externe factoren.
Buiten de netto rente-inkomsten, stegen de netto inkomsten uit commissie-  over alle activiteiten heen - met 3,8% in vergelijking met 2017. Vergeleken met 2016 bedroeg de samengestelde jaarlijkse groei zelfs 8,4% per jaar, wat de duurzame groei van onze beheeractiviteiten die commissies genereren aantoont.

 

 • Netto resultaat beïnvloed door uitzonderlijke elementen

Het brutobedrijfsresultaat bedroeg 109 miljoen euro en werd beïnvloed door hogere kosten als gevolg van investeringen in IT en de  inzet van extra middelen om ons in staat te stellen met een steeds complexere reglementaire omgeving om te gaan. Na belastingen en uitzonderlijke elementen, die hoofdzakelijk verband houden met de laatste kosten van de integratie, bedroeg ​​het geconsolideerde nettoresultaat 57 miljoen euro.
 

 • Sterke balans

De kapitaalratio (CET1) bedroeg 16,8% en de liquiditeitsratio (LCR) 256%. Beide ratio’s bevinden zich ruim boven de wettelijke vereisten en getuigen van een sterke balans. Op 31 december 2018 bedroegen de toegekende kredieten aan cliënten 2,1 miljard euro voor een balans van 8,2 miljard euro en gelddeposito's van 6,8 miljard euro.

 

3. Nieuwe onafhankelijke bestuurders: Kathleen Ramsey en Yvan De Cock

De vergadering keurde ook de benoeming goed van Kathleen Ramsey en Yvan De Cock als onafhankelijke bestuurders goed. Yvan De Cock is benoemd ter vervanging van Christian Jacobs, wiens mandaat verstrijkt.

Ludwig Criel, Voorzitter Degroof Petercam: "Uit naam van alle bestuurders wil ik Christian Jacobs bedanken voor zijn bijdrage aan de werkzaamheden van de raad. Graag verwelkomen we ook Kathleen en Yvan. Hun kennis van en ervaring met de financiële sector en de constante evolutie ervan zullen van grote toegevoegde waarde voor ons zijn. We kijken er naar uit om de groei van Degroof Petercam voort te zetten met de raad van bestuur, het management, onze medewerkers en onze cliënten, zowel in België als internationaal."

Kathleen Ramsey (1966) bekleedde leidinggevende posities in internationale financiële instellingen zoals Citigroup (Barcelona) en Santander (Londen en Madrid). De laatste acht jaar was ze actief als Chief Operating Officer (COO) van Alpha Card - een joint venture tussen BNP Paribas Fortis en American Express gevestigd in Brussel - en vervolgens COO van Santander Consumer Finance, wereldmarktleider in consumentenkrediet (in Gent en Utrecht). Kathleen heeft de Belgische en Amerikaanse nationaliteit en behaalde verschillende diploma’s (Bachelor of Arts / Telecommunications & Spanish, Master of Business Administration, Master European Communities and Multinational MBA).

Yvan De Cock (1954) studeerde af in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) en is houder van een Master in financiën en boekhouding (EHSAL). Zijn carrière bouwde hij bijna volledig uit binnen de groep BNP Paribas Fortis. Alvorens adviseur van de CEO te worden, oefende hij verschillende leidinggevende functies uit binnen het departement Corporate Banking, waaronder de rol van Head of Corporate and Public Bank Belgium. In deze rol was hij tevens ook lid van het Executive Committee (2011-2016).  Tevens was hij lid van de raad van bestuur van verschillende filialen van de BNP Paribas groep, onder meer als voorzitter van BNB Paribas Fortis Factoring (België) en van European Direct Property Management (Luxemburg). Vandaag is hij bestuurder en lid van het auditcomité en van het Compliance Comité van de bank Türk Ekonomi Bankasi.     

 

 

U vindt de samenvatting van het jaarrapport in bijlage.

 

 

* In 2018 heeft Degroof Petercam de voorstellingswijze van de activa van haar cliënten (onder beheer, onder administratie en in bewaring) aangepast zodat deze de verschillende activiteiten van de groep beter reflecteren, met name:

 • Vermogensbeheer en kredieten
 • Administratieve diensten, waaronder fondsenboekhouding, fondsendomiciliëring, registratie en opzet van nieuwe fondsen, transfert agent, enz
 • Bewaardiensten, waaronder registratie, aanhouding en bewaring via effecten- en cashrekeningen

De groep heeft de gegevens over 2017 pro forma herberekend waardoor die licht kunnen verschillen van de vorig jaar gecommuniceerde cijfers.

degroofpetercam_2018_in-het-kort.pdf

PDF - 1.1 Mb

Bob De Leersnyder

Corporate Communications Manager, Degroof Petercam

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise. Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management en van zijn historische minderheidsaandeelhouder CLdN Cobelfret. Degroof Petercam kan steunen op de uitgebreide expertise en het internationale netwerk van Indosuez en de groep Crédit Agricole, de 9e grootste bank ter wereld (The Banker, 2024).

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

Neem contact op met