Ticket for change, nieuwe winnaar van de Degroof Petercam Foundation prize

De Stichting van Degroof Petercam heeft dit jaar Ticket for Change als laureaat van haar grote prijs uitgeroepen. Dat initiatief biedt opleidingen en creëert werkgelegenheid die de ecologische en sociale overgang bevorderen. Ticket for Change wint een beurs van een miljoen euro, gespreid over vijf jaar, alsook toegang tot de expertise en het netwerk van de Stichting. Naast deze winnaar beloont de Stichting nog vijf andere projecten, Armen Te Kort en Gojob, met een beurs van 50.000 euro, evenals Chance.org, Sport dans la Ville en Fondation Crésus, met elk een subsidie van 20.000 euro.

Degroof Petercam Foundation werd opgericht in 2008 en ondersteunt sociale innovatie voor werkgelegenheid op drie belangrijke domeinen: projecten die vaardigheden voor morgen uitbouwen, ondernemerschap stimuleren en een inclusieve arbeidsmarkt ondersteunen. Elk jaar selecteert en steunt de Stichting een nieuw project met een beurs en begeleiding op maat. De eerste prijs van de Stichting bestaat uit een beurs van een miljoen euro en een gepersonaliseerde opvolging gedurende vijf jaar.

Ticket for Change, een Frans initiatief dat mensen opleidt en samenbrengt die met hun werk een positieve maatschappelijke impact willen hebben, is dit jaar de grote prijswinnaar. Het thema past perfect in de huidige tendens waar, volgens een recente studie van de Europese Commissie1, één op de drie nieuw opgerichte bedrijven in België een bedrijf met een sociale missie is. In 7 jaar tijd hebben meer dan 120.000 mensen deelgenomen aan Ticket for Change-programma's om hun talent te ontplooien en zich via hun werk ten dienste te stellen van de samenleving.

Matthieu Dardaillon, voorzitter en medeoprichter van Ticket for Change: "We zijn zeer vereerd met deze erkenning, die de relevantie van ons werk aantoont. Met Ticket for Change bieden we opleidingen en hulpmiddelen zodat iedereen zijn talenten kan ontplooien om actuele sociale en milieu-uitdagingen aan te gaan. Wij ondersteunen impactondernemers, bedrijven in transitie en mensen op zoek naar werk. Wij willen werkgelegenheid en positieve impact met elkaar verzoenen. De prijs van de Degroof Petercam Foundation stelt ons in staat onze schaalvergroting te versnellen met in het bijzonder de lancering van nieuwe initiatieven in België."

De prijs van de Degroof Petercam Foundation maakt deel uit van de bredere strategie van de groep om collectieve en verantwoorde welvaart te creëren, door deuren te openen naar opportuniteiten en haar expertise ter beschikking te stellen.

Xavier Van Campenhout, voorzitter van de Degroof Petercam Stichting: "Filantropie maakt integraal deel uit van Degroof Petercam en wordt permanent aangemoedigd bij de medewerkers van de groep via participatief sociaal engagement alsook het begeleidingsprogramma van de Stichting voor werkgelegenheid. Na een selectieprocedure waarbij een vijftiental kandidaten betrokken waren, zijn we verheugd Ticket for Change onze financiële en menselijke steun te kunnen bieden bij hun expansie in België en elders. De Stichting blijft trouw aan haar missie en stelt zo een organisatie, die concrete oplossingen biedt voor maatschappelijke uitdagingen, in staat om een nieuwe fase in haar ontwikkeling aan te gaan. "

De Degroof Petercam Foundation reikt voor het derde opeenvolgende jaar haar prijs uit. De vorige winnaars zijn Bayes Impact (2020) en DUO for a JOB (2019). Dankzij de steun van de Stichting kon Bayes Impact zijn ‘Bob Emploi’-programma in België lanceren. DUO for a JOB zette haar uitbreiding vanuit België naar Parijs, Lille en Rotterdam voort. ​

 

Voor meer informatie

Stichting Degroof Petercam
Silvia Steisel
+32 2 287 99 31
s.steisel@degroofpetercam.com

https://www.degroofpetercam.com/nl/maatschappelijke-impact/degroof-petercam-foundation

Ticket for Change
Matthieu Dardaillon
+33 7 61 27 04 76 ​
matthieu@ticketforchange.org ​ ​ ​
www.ticketforchange.org

 

Over de Degroof Petercam Foundation

De Degroof Petercam Foundation ondersteunt sociale innovatie voor werkgelegenheid op drie domeinen: vaardigheden, ondernemerschap en toegang tot de arbeidsmarkt. De Stichting selecteert elk jaar één project aan hetwelke zij over een periode van vijf jaar een beurs van één miljoen euro toekent. Naast haar hoofdopdracht, met name het stimuleren van de werkgelegenheid, zet de Stichting zich ook in om liefdadigheid binnen de groep en bij onze medewerkers te bevorderen via participatief sociaal engagement zoals vrijwilligerswerk, peterschapscampagnes, enz. Tegen 2023 wil ze vijf miljoen euro aan hulp toekennen, vijf projecten ondersteunen, aan de creatie van 3.000 banen bijdragen en 30% van de medewerkers van Degroof Petercam betrekken in haar activiteiten.

Over Ticket for Change

Ticket for Change stelt iedereen in staat een professionele loopbaan met impact te kiezen. Concreet biedt Ticket for Change middelen en opleidingen aan om 1/ zoveel mogelijk mensen aan te moedigen om een loopbaan met impact te beginnen, 2/ impactondernemers te helpen bij het opstarten van hun sociale of milieubedrijven en bij het creëren van banen, 3/ bedrijfsleiders en werknemers te ondersteunen bij de maatschappelijke transformatie van hun organisatie, 4/ mensen die op zoek zijn naar een baan en zich willen bijscholen te helpen bij het vinden van een impactvolle baan die voor hen zinvol is. Naast haar activiteiten streeft de organisatie ernaar een cultuur van betrokkenheid te creëren en de visie van impactvolle loopbanen te delen om onderwijs, begeleiding en werkgelegenheid te helpen heruitvinden.

1https://ec.europa.eu/docsroom/documents/14583/attachments/3/translations/fr/renditions/pdf

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise.

Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74,3 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise.

Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management (65%) en van zijn historische aandeelhouder CLdN Cobelfret (20%). Degroof Petercam profiteert van de uitgebreide expertise en actiemogelijkheden van het internationale netwerk van Indosuez Wealth Management en de groep Crédit Agricole, de 10e grootste bank ter wereld.

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.