Welke economische vooruitzichten en welke beleggingsstrategie voor 2018?

Outlook 2018

Hans Bevers en Bruno Colmant, respectievelijk Chief Economist en Head of Macro Research bij Degroof Petercam, geven hun macro-economische kijk op 2018 en Jérôme van der Bruggen, ‎Head of Investments Private Banking, legt uit hoe deze visie wordt vertaald in de beleggingsstrategie van Degroof Petercam.

Degroof Petercam verwacht dat het economische herstel in de belangrijkste economische regio’s zich in 2018 zal verderzetten. ​ De wereldeconomie houdt de positieve groeispiraal nog even aan, al is er wel een toename van de financiële risico’s, zowel op de beurzen als op de vastgoedmarkt.

Aandelen blijven, mits de nodige selectiviteit, interessant. De beleggingsexperten hebben een uitgesproken voorkeur voor de Europese aandelenmarkten.

Wat obligaties betreft, verlaagde Degroof Petercam de rentegevoeligheid van haar portefeuille en wordt de voorkeur gegeven aan kortere looptijden. Toch verwacht Degroof Petercam niet dat de normalisatie van het monetair beleid zal leiden tot fors hogere lange termijn obligatierentes. In een omgeving met zeer lage interestvoeten stelt Degroof Petercam de volgende alternatieven voor overheidsobligaties voor: Investment Grade bedrijfsobligaties in euro, deze bieden een (beperkt) extra rendement en looptijden die vaak korter zijn dan deze van overheidsobligaties; en internationale inflatie gelinkte obligaties.

Macro economisch scenario

Wereldeconomie houdt positieve groeispiraal nog even aan

Tien jaar na de start van de financiële crisis laat de wereldeconomie een synchroon herstel optekenen. De wereldeconomie trekt een cyclische groeispurt, de handelsvolumes nemen toe, de bedrijfswinsten zitten in de lift en de werkloosheid daalt. De combinatie van een uiterst soepel monetair beleid, lage grondstoffenprijzen en een neutraal budgettair beleid werpt zijn vruchten af. Dat vertaalde zich vooralsnog niet in duidelijk oplopende loon- en inflatiecijfers. De grote uitdaging voor de volgende jaren bestaat erin om de monetaire steunwieltjes te verwijderen zonder de economische groei en de marktpsychologie al te veel voor het hoofd te stoten. Op die manier zouden centrale banken in de toekomst terug over monetaire manoeuvreerruimte beschikken. Er ligt wat dat betreft geen definitief routeplan op tafel. Het is wel duidelijk dat monetaire beleidsmakers helder en goed op voorhand zullen communiceren, dat ze geleidelijk te werk zullen gaan, dat ze alle opties openlaten en dat het niveau van de centrale bankbalansen in de toekomst hoog zal blijven. Daarbij komt dat de toekomstige evenwichtsrente een pak lager ligt dan in het verleden. Dat gaat evenwel hand in hand met een toename van financiële risico’s, zowel op de beurzen als op de vastgoedmarkt. ​ ​ ​ ​

VS: Fed blijft rente verhogen

De Verenigde Staten beleven momenteel de op twee na langste economische expansie ooit en de rentecurve wordt geleidelijk vlakker. Toch schatten we de kans op een nieuwe recessie vooralsnog laag in. De belastinghervorming van Trump zal de economische groei licht ondersteunen maar toch vooral resulteren in verslechterende overheidsfinanciën en meer ongelijkheid. We verwachten wel dat de inflatie opnieuw van zich laat horen. Een geleidelijke verstrakking van het monetaire beleid kondigt zich aan. Zoals de kaarten nu liggen, is het plausibel om aan te nemen dat de Fed de rente tegen eind 2018 nog een drietal keer zal verhogen tot 1,75 à 2%. De dollar kan daardoor nog een beetje stijgen maar een noemenswaardige boost zit er niet in gegeven de huidige waardering. Verder loopt de ambtstermijn van Janet Yellen ten einde. ​ De visie van Jerome Powell sluit nauw aan bij die van zijn voorgangster. Toch moeten vier van de zeven bestuursfuncties bij de Fed opnieuw ingevuld worden en dat zorgt mogelijk voor meer onzekerheid. ​ ​ ​

Eurozone: cyclisch herstel houdt aan

De Europese conjunctuur maakte de voorbije twee jaar een forse inhaalbeweging en doet het vandaag vanuit cyclisch oogpunt prima. Alle sectoren delen in dit herstel en de arbeidsmarkt herleeft. Van een volledig herstel is echter nog geen sprake. De werkloosheid blijft vooralsnog duidelijk boven het pre-crisisniveau en er zijn grote verschillen tussen de landen. Bovendien zijn er nog vele ontmoedigden die de arbeidsmarkt de afgelopen jaren verlaten hebben alsook parttime-werkenden die liever fulltime actief zouden willen zijn. Het is dus geen verrassing dat de loondruk nog een tijdje bescheiden zal blijven en dat de inflatie onder de 2%-doelstelling blijft. Een strakker monetair beleid is niet onmiddellijk aan de orde. De ECB zal niet nog eens de fout willen maken om vroegtijdig de monetaire teugels aan te halen. Bovendien zou een verdere appreciatie van de euro de inflatiedoelstelling alleen maar moeilijker maken. Voor een effectieve renteverhoging is het nog te vroeg. Deze zal er pas komen nadat de ECB haar opkoopprogramma heeft beëindigd, vermoedelijk in september 2018. Pas ten vroegste in de lente van 2019 volgt dan de eerste renteverhoging. Intussen werpen de moeilijke vorderingen in het Brexit-dossier en het uitzicht van een politieke impasse na de Italiaanse verkiezingen zich op als belangrijkste kortermijnrisico’s. ​ ​

Groeilanden: vertraging Chinese groei met beperkte impact op wereldeconomie ​

Er staat een hele rits verkiezingen voor de deur. In Zuid-Afrika moet het ANC op zoek naar een nieuwe leider. In Rusland en Colombia volgen er presidentiële verkiezingen in respectievelijk maart en mei terwijl in juni lokale verkiezingen zijn gepland in Indonesië. Verder zijn er ook nog algemene parlementsverkiezingen Mexico (juli), Maleisië (augustus), Brazilië (oktober) en Thailand (november). Vooral de verkiezingen in Mexico en Brazilië kunnen voor onrust zorgen. China zag haar economie het voorbije anderhalf jaar opnieuw in rustiger vaarwater terechtkomen. Dit ging echter gepaard met een forse en niet duurzame opbouw van de kredietvolumes. Tegen die achtergrond verstrakte de Chinese centrale bank een klein jaar geleden haar monetaire politiek. Het verzoenen van de structurele ​ ​ maatregelen om de Chinese economie op een duurzame leest te schoeien en tegelijk de hoge groeidoelstelling van 6,5% te handhaven wordt hoe langer hoe moeilijker. We verwachten dan ook dat de groei in 2018 in een lagere versnelling zal schakelen. China blijft een van de belangrijkste risico’s voor de wereldeconomie. Een vertraging van de Chinese economie heeft gevolgen voor de wereld via lagere handelsvolumes en grondstofprijzen. Maar de vrees voor een zware negatieve impact op de rest van de wereld blijft voorlopig beperkt. De vuistregel is dat een daling van de Chinese groei met 1% de wereldgroei doet dalen met 0,25%.

In welke activa beleggen in 2018

Aandelen : uitgesproken voorkeur voor Europa

Aandelen zijn afhankelijk van de regio redelijk tot duur gewaardeerd. Het zijn vooral Amerikaanse aandelen die vanuit een historisch perspectief en volgens diverse waarderingsmaatstaven duur zijn. Mits de nodige selectiviteit zijn weliswaar ook in de VS nog interessante waarden te vinden, maar Degroof Petercam ziet toch vooral opportuniteiten in Europa. ​ ​

“Een notering van gemiddeld 15 keer de verwachte winst (ongeveer op het historische gemiddelde), een dividendrendement dat interessant is vergeleken met de obligatierente en een verwachte winstgroei die volgens ons nog positief kan verrassen maken dat Europese aandelen vandaag nog steeds aantrekkelijk zijn. Ook het komende jaar zullen er overvloedig liquiditeiten in de markt blijven. ”, zegt Jérôme van der Bruggen, hoofd Investeringsstrategie Private Banking Degroof Petercam. ​ ​ ​ ​ ​ ​

Obligaties : korte looptijden en investment grade

Degroof Petercam verlaagde de rentegevoeligheid van haar obligatieportefeuille en heeft een voorkeur voor kortere looptijden. Toch verwacht Degroof Petercam niet dat de normalisatie van het monetair beleid tot fors hogere langetermijn obligatierentes zal leiden. In een omgeving met zeer lage interestvoeten stelt Degroof Petercam de volgende oplossingen voor: Investment Grade bedrijfsobligaties in euro, die een (beperkt) extra rendement bieden en looptijden die vaak korter zijn dan deze van overheidsobligaties; en internationale inflatie gelinkte obligaties, vooral in de VS. ​

“Hoewel de inflatiecijfers recent tegenvielen, zijn inflatie gelinkte obligaties interessant. De inflatie werd beïnvloed door factoren die van tijdelijke aard zijn. De groeivooruitzichten in het algemeen en de betere situatie op de arbeidsmarkt zouden tot een gematigde toename van de inflatie moeten leiden. De waardering van de inflatie gelinkte obligaties houdt ons inziens onvoldoende rekening met deze verwachting”, aldus Jérôme van der Bruggen.

Valuta & goud : Diversificatie

Op basis van de koopkrachtpariteiten, is de dollar ondanks de recente depreciatie op lange termijn nog steeds overgewaardeerd ten aanzien van de euro. Toch gaat Degroof Petercam ervan uit dat de dollar zal consolideren in 2018 omwille van het verschil in monetaire politiek in beide regio’s.

Ondanks zijn grote volatiliteit blijft goud een plaats behouden in een gezond gediversifieerde investeringsportefeuille. De reële rente is zeer laag wat zorgt voor een zeer lage opportuniteitskost en de prijs van goud ondersteunt. Net als de dollar kan deze activaklasse, in uiterste onrust of bij een onverwacht forse stijging van de inflatie, een vluchthaven zijn.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise. Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management en van zijn historische minderheidsaandeelhouder CLdN Cobelfret. Degroof Petercam kan steunen op de uitgebreide expertise en het internationale netwerk van Indosuez en de groep Crédit Agricole, de 9e grootste bank ter wereld (The Banker, 2024).

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

Neem contact op met