Welke landen zijn duurzaam om in te beleggen?

Duurzaamheidsranking voor opkomende landen

- ​ Degroof Petercam ontwikkelde een objectieve methodologie om opkomende landen te rangschikken en hun aantrekkelijkheid als duurzame beleggingsbestemming te bepalen. ​

- ​ Belangrijkste vaststellingen op jaarbasis: ​

  • Turkije zakt van de 13e naar de 39e plaats en valt bijgevolg uit het segment van meest aantrekkelijke duurzame landen. Het gebrek aan persvrijheid en politieke instabiliteit staan hierin centraal.
  • Venezuela daalt fors in het klassement, naar de 57e plaats en komt hierdoor in het laagste segment terecht, mede gedreven door de politieke onrust.
  • Brazilië verliest veel terrein.

Via een objectieve en intern ontwikkelde methodologie ontwikkelt Degroof Petercam sinds 2013 een rangschikking voor opkomende landen op basis van duidelijke criteria. ​ “Afhankelijk van hoe een land relatief presteert verhoogt hun aantrekkelijkheid en hun kansen om daadwerkelijk als investeringsland opgenomen te worden binnen duurzame beleggingsfondsen. Op deze manier verbindt een beleggingsstrategie zich met de duurzame beleidsinspanningen van een natiestaat”, aldus Ophélie Mortier, strateeg verantwoord beleggen bij Degroof Petercam.

Belangrijkste tendensen

De jongste duurzaamheidsanalyse situeert zich tegen de achtergrond van een sterk opkomend populisme, dat een uiting van ongenoegen is ten opzichte van de politieke elites die de campagnes lange tijd hebben gedomineerd. Het meest recente rapport van de Democracy Index, gepubliceerd door The Economist Intelligence Unit onder de titel ‘Revenge of the Deplorables’, stelt de vraag of het hier gaat om een triomf voor de democratie of, integendeel, een bedreiging ervoor, vooral in de meest mature democratieën. ​

Dit afbrokkelende vertrouwen in bestuursinstellingen is een belangrijk element dat van nabij moet worden opgevolgd, wanneer het gepaard gaat met andere alarmsignalen op het vlak van de duurzaamheid en stabiliteit van een land. ​

Turkije en Venezuela verliezen terrein in het klassement ​

Zo kunnen we de daling van Turkije in het klassement vermelden. Als gevolg van de aanzienlijke achteruitgang van de rechten en vrijheden in het land zakt Turkije van de 13e naar de 39e plaats. De degradatie van de democratie in Turkije wordt uitvoerig toegelicht door de media en de ngo's. De score van Turkije op het vlak van transparantie en democratische waarden, die ook kijkt naar andere criteria naast burgerlijke vrijheden en politieke rechten, heeft bijzonder zware gevolgen voor de positie van het land in de rangschikking. Want bij de criteria onderwijs en bevolking, welvaartverdeling, toegang tot gezondheidszorg enz. komt het land immers in de buurt van de landen aan de kop van het peloton, zoals Polen en Tsjechië. Het gebrek aan investeringen en hernieuwbare energie en de nog zeer sterke afhankelijkheid van steenkool, die bijdraagt aan een zeer slechte luchtkwaliteit, zijn eveneens minpunten. Ondanks deze bedroevende score op het vlak van bestuur, blijft de Turkse staatsschuld in lokale munt een belangrijke component in de marktindices, goed voor bijna 8 %.

Venezuela is een ander sprekend voorbeeld. Het land, dat in het onderste kwartiel van het klassement zit, is het afgelopen jaar nog verder gedaald. Sinds april wordt het land immers geconfronteerd met toenemende betogingen van de oppositie tegen president Nicolas Maduro, die al aan meer dan 25 mensen het leven hebben gekost.

Met een economie die een bijna perfecte correlatie vertoont met de olieprijs, kan de Venezolaanse schuld vergeleken worden met die van Rusland, Colombia of Mexico. We geven ook mee dat Rusland sinds het ontstaan van de rangschikking is uitgesloten aangezien het land de minimale democratische waarden niet respecteert. Colombia en Mexico hebben een aanzienlijk beter ESG-profiel, aangezien de economische duurzaamheid van die landen meer vertrouwen inboezemt en ze zich meer engageren voor het milieu.

Albanië en Panama stijgen kwartiel

Albanië stijgt naar het eerste kwartiel van het klassement. Vanuit het standpunt van de obligatiemarkten wordt het land vaak vergeleken met buurlanden zoals Montenegro en de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Het land doet het vooral uitstekend op het vlak van onderwijs* ​ en milieu. Er zijn meer kinderen die de basisschool volgen en volledig afmaken in vergelijking met Montenegro, waar ook minder wordt geïnvesteerd in onderwijs.

Inzake milieu is de luchtkwaliteit in Albanië iets beter en wordt er minder steenkool verbruikt. Net zoals in de buurlanden draagt hernieuwbare energie daarentegen bijzonder weinig bij aan de elektriciteitsproductie. In dat opzicht is Albanië trouwens een van de tien slechtst scorende landen van het hele universum.

Ten slotte klimt ook Panama naar het eerste kwartiel van het klassement. De obligatiemarkten kennen een vrij goede score toe aan de schuld van het land, dat vooral uitgeeft in USD. De schuld van het land wordt vaak vergeleken met de schulden uitgegeven in USD van Latijns-Amerikaanse landen met een beperkt risico, zoals Chili of Mexico (waarbij de Mexicaanse peso aanzienlijk volatieler is). Chili zit eveneens in het eerste kwartiel, en dat al geruime tijd. Het land doet het vooral goed op het vlak van transparantie en democratische waarden, en in mindere mate op het vlak van gezondheid, bevolking en welvaartsverdeling.

Methodologie en rendement

Sinds 2013 maakt Degroof Petercam een duurzaamheidsklassement van de opkomende landen. De methodologie, die voortbouwt op de sinds 2008 opgebouwde expertise in OESO-landen, werd aangepast om rekening te houden met de specifieke eigenschappen van het universum. De vijf grote duurzaamheidspijlers, met name transparantie en democratische waarden (1), bevolking, gezondheidszorg en welvaartsverdeling (2), milieu (3), onderwijs/innovatie (4) en economie (5) werden daarbij behouden.

Nu het klassement van de opkomende landen drie jaar bestaat, is het een goede gelegenheid om de toegevoegde waarde van een duurzaamheidsanalyse van deze landen onder de loep te houden. Velen vinden dit voorbarig en te vroeg, rekening houdend met de uitdagingen die op het spel staan. De constante opvolging van het model en de relevantie ervan zorgen ervoor dat er veel aandacht wordt besteed aan performance en risicovermindering. We blijven vaststellen dat de bijdrage van de duurzaamheidsfilter belangrijker wordt wanneer de markten volatieler en pessimistischer zijn. Dat toont aan dat een dergelijke tool kan zorgen voor een beter begrip van de risico’s,” aldus Ophélie Mortier.

Duurzaamheidsranking - Fig
Duurzaamheidsranking - Fig

* Aangezien er slechts beperkte gegevens bestaan over het onderwijs in de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië scoort het land slecht op dit punt.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische verankering dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise.

Zowel particuliere en institutionele investeerders als bedrijven vertrouwen op onze sterke beleggingsovertuigingen en het continuüm van diensten op het gebied van private banking, vermogensbeheer, investment banking en fund servicing.

Op 31 december 2023 bedroegen onze totale klantenactiva €74,3 miljard. Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België, Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië, Hongkong en Canada.

Als werkgever en investeerder creëren wij verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze cliënten te begeleiden met expertise.

Degroof Petercam is in handen van Indosuez Wealth Management (65%) en van zijn historische aandeelhouder CLdN Cobelfret (20%). Degroof Petercam profiteert van de uitgebreide expertise en actiemogelijkheden van het internationale netwerk van Indosuez Wealth Management en de groep Crédit Agricole, de 10e grootste bank ter wereld.

www.degroofpetercam.com
Degroof Petercam
Trust. Knowledge.