Wijzigingen in het management bij Degroof Petercam

Wijzigingen in het management bij Degroof Petercam

In wederzijds akkoord werd besloten om de samenwerking met Pascal Nyckees, COO, niet verder te zetten en dit ten gevolge van een verschil in visie. Ook Degroof Petercam en Xavier De Pauw, Head of Strategic Innovation, besloten om de samenwerking in onderling overleg te beëindigen.

De integratie van de platformen van Degroof en Petercam, elk met haar eigen IT-systeem, werd afgerond terwijl ook de operationele efficiëntie en dienstverlening aan cliënten gegarandeerd bleef. De afgelopen jaren heeft Degroof Petercam ook belangrijke verbeteringen aangebracht aan haar verschillende digitale tools voor cliënten en medewerkers. Degroof Petercam is klaar voor de volgende fase in haar IT-transformatie. 

Bruno Colmant, CEO Degroof Petercam: "De bijdrage van Xavier en Pascal was essentieel om sterke teams te vormen en ervoor te zorgen dat Degroof Petercam klaar is om de volgende stap te zetten. Namens de raad van bestuur en het executive committee wil ik hen bedanken en het allerbeste wensen voor hun toekomstige projecten. De ambities van Degroof Petercam op het vlak van IT en digitalisering blijven onveranderd: onze cliënten en medewerkers ondersteunen met digitale tools die aan de hoogste standaarden beantwoorden. Onze eerdere investeringen hebben onder meer geleid tot een uitstekende app en verbeterde platforms. We zijn vastbesloten om verder te bouwen op onze sterktes in dit verband. Verder dient elke organisatie die klaar wil zijn voor de toekomst, haar eigen efficiëntie voortdurend in vraag te durven stellen. In dit verband optimaliseren we onze structuur door onze communicatie- en rapporteringslijnen te verkorten en door de horizontale samenwerking tussen teams te versterken".

In haar streven om een vlakkere en efficiëntere organisatie te worden, evalueerde Degroof Petercam haar verschillende managementlagen en besliste om wijzigingen aan te brengen in de rapporteringslijnen van haar Digital, Innovation, Transformation, IT en Operations teams. De teams verantwoordelijk voor IT en Operations, zullen rechtstreeks rapporteren aan Bruno Colmant, CEO van Degroof Petercam, en worden rechtstreeks vertegenwoordigd zijn in het executive committee. Andere verantwoordelijkheden worden gehergroepeerd binnen de organisatie, waarbij de transversale samenwerking zoveel mogelijk versterkt wordt.

Contacteer ons
Bob De Leersnyder External Communication Manager, Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications, Degroof Petercam
Bob De Leersnyder External Communication Manager, Degroof Petercam
Alexandra Niehe Head of corporate communications, Degroof Petercam
Over Degroof Petercam

Degroof Petercam (°1871) is een vooraanstaand investment house met Belgische roots dat kan bogen op meer dan 150 jaar geïntegreerde financiële expertise. Wij creëren verantwoorde welvaart voor iedereen, door deuren te openen naar opportuniteiten en onze particuliere, zakelijke en institutionele cliënten te begeleiden met expertise.

Cliënten in meer dan 20 landen vertrouwen op ons voor onze overtuigingen en onze unieke combinatie van diensten die we aanbieden op het gebied van Private Banking, Asset Management, Investment Banking (Corporate Finance en Global Markets) en Asset Services.

Het totale vermogen (onder beheer, onder administratie en in bewaring) van onze cliënten bedraagt 71,1 miljard euro (op 31.12.2022). Meer dan 1500 experten begeleiden onze cliënten vanuit onze kantoren in België (hoofdkantoor), Luxemburg, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Nederland, Duitsland, Italië en Hongkong.

Degroof Petercam
Trust. Knowledge.

 

 

 

 

Degroof Petercam
Nijverheidsstraat 44
1040 Brussel